Nezařazené

Rissam

Tento rozpočtový informačný systém, je určený pre samosprávy.Ide o overený systém, ktorý je budovaný na osvedčenej platforme, odskúšanej na centrálnej úrovni. Hlavnou prioritou Rissamu je zefektívnenie zberu rozpočtov samospráv. Okrem toho, Rissam prináša aj samotné zostavenie rozpočtov, ich úpravy a nakoniec aj kompletnú správu. Vývoju IT sa teda nevyhne ani táto sféra. Garantom Rissamu je Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Rissam prináša efektívne riešenie nielen pre samosprávy, ktoré nedisponujú žiadnym informačným systémom, ale aj pre tie, ktoré majú menej moderný systém.
panáčci s peněžní koulí
Hlavné vlastnosti Rissamu
· Podpora pre rozpočet mesta, obce a organizáciám, ktoré sú im podriadené.
· Zber, zostavenie, úprava a správa.
· Bezplatné poskytnutie, pripojenie a školenie.
· Zjednodušenosť a prehľadnosť.
· Dôraz na splnenie požiadaviek v danom čase a bez rizík.
· Pripojenie do Komunikačno-technologickej infraštruktúry Ministerstva financií SR.
· Projekt Ministerstva financií SR, Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.
· Importovanie alebo manuálne zadávanie údajov.
· Výstup pre výkazníctvo, tlačovú zostavu.
· Údržba systému.
· Podpora, ktorú zabezpečuje DataCentrum.

Akú podporu zabezpečuje DataCentrum ?
· Rieši problémy s pripojením a prihlasovaním sa o systému.
· Rieši problémy, ktoré vznikajú pi práci s informačným systémom.
· Rieši problémy týkajúce sa technického vybavenie.
· On-line navigácia.
· Poskytuje informácie, postupy a dokumenty potrebné k práci.
Navyše v Datacentre, sú pracovníci rozdelený do troch úrovni. V prvej sú zamestnanci podpory prvého kontaktu, v druhej zamestnanci zabezpečujúci technickú podporu a konzultanti aplikačnej podpory a na tretej úrovni informační špecialisti a metodici.
rozpočet na dům
Rissam toho ponúka skutočne veľa. Je moderný, jednoduchý, efektívnejší, bezpečný, on-line prepojený a hlavne je bezplatný. Moderná samospráva potrebuje moderný systém.