Rissam

            Tento rozpočtový informačný systém, je určený pre samosprávy.Ide o overený systém, ktorý je budovaný na osvedčenej platforme, odskúšanej na centrálnej úrovni. Hlavnou prioritou Rissamu  je zefektívnenie zberu rozpočtov samospráv. Okrem toho, Rissam prináša aj samotné zostavenie rozpočtov, ich  úpravy a nakoniec aj kompletnú správu. Vývoju IT sa teda nevyhne ani táto sféra. Garantom Rissamu je Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Rissam prináša efektívne riešenie nielen pre samosprávy, ktoré nedisponujú žiadnym informačným systémom, ale aj pre tie, ktoré majú menej moderný systém.
panáčci s peněžní koulí
 Hlavné vlastnosti Rissamu
·         Podpora pre rozpočet mesta, obce a organizáciám, ktoré sú im podriadené.
·         Zber, zostavenie , úprava a správa.
·         Bezplatné poskytnutie, pripojenie a školenie.
·         Zjednodušenosť a prehľadnosť.
·         Dôraz na splnenie požiadaviek v danom čase a bez rizík.
·         Pripojenie do Komunikačno-technologickej infraštruktúry Ministerstva financií SR.
·         Projekt Ministerstva financií SR,  Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.
·         Importovanie alebo manuálne zadávanie údajov.
·         Výstup pre výkazníctvo, tlačovú zostavu.
·         Údržba systému.
·         Podpora, ktorú zabezpečuje DataCentrum.

Akú podporu zabezpečuje DataCentrum ?
·         Rieši problémy s pripojením a prihlasovaním sa o systému.
·         Rieši problémy, ktoré vznikajú pi práci s informačným systémom.
·         Rieši problémy týkajúce sa technického vybavenie.
·         On-line navigácia.
·         Poskytuje informácie, postupy a dokumenty potrebné k práci.
Navyše v Datacentre, sú pracovníci rozdelený do troch úrovni. V prvej sú zamestnanci podpory prvého kontaktu, v druhej zamestnanci zabezpečujúci technickú podporu a konzultanti aplikačnej podpory a na tretej úrovni informační špecialisti a metodici.
rozpočet na dům
Rissam toho ponúka skutočne veľa. Je moderný, jednoduchý, efektívnejší, bezpečný, on-line prepojený a hlavne je bezplatný. Moderná samospráva potrebuje moderný systém.