Nezařazené

Človek a peniaze; ako mať život pod kontrolou?

Zamyslime sa spoločne nad závažnosťou nastoleného problému. Ľudská bytosť 21.storočia si postavila svoje záujmy a ciele prepojené s hodnotou peňazí. Nie že by sa táto problematika nedotýkala i ostatných období ľudskej histórie. Veď už len pri hlbšom náhľade do našich cenných dejín možno odlišovať a porovnávať ľudstvo na základe podobností a rozdielností, ktoré určujú peniaze. Keby sme mali vyhodnotiť podrobný vplyv tohto večne vítaného nástroju platby a kúpy, zrejme by bol neopísateľný. Pravda, peniaze z nás konštruujú autonómnych jedincov, ktorý majú predovšetkým možnosť uspokojenia svojich základných potrieb a návykov, zveľaďovania svojho blahobytu.

úspory
 
Peniaze predstavujú zložitosť
 
Povedala by som, že bohatých nerobí bohatými prvotný zisk, ale spôsob, akým sú schopní svoj základ zveľaďovať.Funkčné narábanie s určitou peňažnou čiastkou vypovedá o schopnosti človeka, ktorú nazývame „finančná gramotnosť“. Avšak ako možno charakterizovať ideálny spôsob, ktorý z nás formuje finančne gramotných jedincov? Kde nájsť odpoveď na otázky typu „akým spôsobom  sa naučiť efektívne manipulovať s financiami, kde možno ušetriť a kde investovať?“, zatiaľ čo sa náš mozog zvíja pod tlakom povinností, ktoré súvisia s platbami nás a našich rodinných príslušníkov, našich výdavkov na dom, potraviny a iné neodmysliteľné zábavky, bez ktorých nie je človek schopný dôstojného žitia?

zoufalství
 
Nie jeden z nás by zrejme mohol konštatovať, že by bolo potrebné osobité štúdium vysokej školy, aby sme sa naučili vhodne narábať s týmto drahocenným inštrumentom. Totiž, či už si to uvedomujeme alebo nie, stávame sa od neho priamo úmerne závislí. Ako sa teda vymaniť spod jeho nadvlády? Ako nájsť odpoveď na prvotný sled otázok človeka, ktorý sa má naučiť samostatnosti a nezávislého fungovania, iba v rozmedzí toho, čo mu jeho peňažný balíček dovoľuje?

kalkulačka
 
Chce to skúsenosti…
 
Pochopiteľným javom sa stáva práve ten, že človek sa učí na rozličnosti prežitých situácií, ktoré mu život naservíroval. Preto možno konštatovať i fakt, že mladý jedinec, začínajúci fungovať celkom sám, sa môže cítiť vcelku strateným na prahu svojej krehkej existencie. Nikto z nás nie je predurčený stať sa majstrom bez skúseností. Dôležitú úlohu tiež zohráva pozorovanie okolia, chápanie spoločenského života, kritické myslenie vychádzajúce z rozboru jednotlivých príkladov, ktoré nás obkolesujú. V praxi to znamená, že jedinec, ešte pred samotným vstupom na pôdu vlastného zápasu so životom, by si mal pozorne všímať jednotlivé aspekty funkčného narábania s peniazmi. Zamýšľať sa nad vhodnými investíciami, nechávať sa inšpirovať gramotne mysliacimi ľuďmi, prípadne sa informovať a prijímať rady od najrôznejších osôb v jeho okolí. Z nich si môže postupne vyselektovať tie, ktoré sa mu javia najvhodnejšie pre jeho vlastné vedenie života.