Nezařazené

SLOVENSKO – NAJLEPŠIA EKONOMICKÁ SITUÁCIA

Podľa firiem by sa naša vláda mala zaoberať najmä bojom proti korupcii a neserióznymi praktikami vo verejnom obstarávaní. Ekonomickú situáciu hodnotí 45 % opýtaných pozitívne, 47 % hodnotí situáciu uspokojivo a za zlú ju považuje 8 % opýtaných.
· Predpoklad zlepšenia ekonomickej situácie očakáva 35 % firiem, ale približne 53 % firiem očakáva nezmenenú finančnú situáciu,
· 47 % firiem očakáva lepšie obchody a má optimistické vyhliadky investorov vo vlastných firmách,
· Zvýšiť počet svojich pracovníkov plánuje 47 % firiem, dokonca 37 % plánuje zvýšiť aj investície,
· Podľa prieskumu nastalo zlepšenie aj v oblasti obchodných výsledkov. Až 64 % obchodníkov počíta so zvyšujúcimi obratmi.
VYHLIADKY sa zlepšili aj v oblasti prijímania zamestnancov. Niektoré z podnikov pociťujú nedostatky pracovnej sily. Nábor nových ľudí plánuje 44 % firiem, 46 % firiem neočakáva nárast zamestnancov, predpokladá, že počet sa nezmení a 10 % očakáva pokles.
přikolíčkované peníze
Prieskum ukázal, že bude nutné urobiť reformu v oblasti vzdelávania, pretože nastal problém v dostatku pracovnej sily na Slovensku. Najhoršie to vníma priemysel.
Pozitívne je vnímaná najmä ochota podávať dobré výkony, dostupnosť a kvalita dodávateľov.

Za nedostatok sa považuje najmä vymáhateľnosť práva, problémy s korupciou a netransparentnosť vo verejnom obstarávaní.
Najhoršiu známku získalo Slovensko najmä v boji proti korupcii. Napriek tomu, že boli prijaté mnohé protikorupčné opatrenia, zdá sa, že veľmi nepomohli.
bankovky v poutech
Slovenská ekonomika v roku 2017 nadviaže na pomerne silné tempo rastu v posledných dvoch rokoch. Posilní ju investícia v podobe Jaguar Land Rover, ale aj zvýšenie spotreby domácností vďaka vyššej zamestnanosti a nárastu miezd. Negatívne ju môže ovplyvniť predovšetkým vývoj externého prostredia, vrátane politickej neistoty v Európe. Úrokové prostredie ostane ešte relatívne nízke, no k ďalšiemu poklesu sadzieb pre klientov už nepríde.