Nezařazené

Ako bojuje Čína s chudobou?

Namiesto toho, aby sa na chudobu pozerali ako na celok, zameriavajú sa na jednotlivcov a poskytujú im pomoc a podporu, akú najviac potrebujú. To bol docielené registráciou chudobných a vytvorením individuálneho plánu pre jednotlivcov. Podobný systém funguje v Mexiku a Filipínach. Iné krajiny lievajú peniaze do chudobných regiónov v nádeji, že peniaze takto potečú aj k tým najchudobnejším. Tento inovatívny prístup nie je rozšírený z toho dôvodu, že nie každá krajina má podmienky na to, aby fungoval. Radikálne zníženie chudoby sa Číne podarilo hlavne vytvorením dostatku pracovných miest, čo vyústilo v hospodársky rast krajiny.

bezdomovec

Problémy so systémom

Zdravie: Veľkým problémom sa ukazuje snaha odstrániť chudobu u tých, ktorý nie sú schopní pracovať. Prieskum ukázal, že až 46% chudobných v Číne, boli chudobní zo zdravotného dôvodu.
Korupcia: Hrozbou pre tento program je hlavne korupcia. Tá zapríčiňuje značný odlev finančných prostriedkov a často končia vo vreckách, v ktorých nemajú.
Registrácia: Ďalším nedostatkom je samotná registrácia chudobných. Niektorí z nich žijú odlúčene v nehostinných podmienkach. Tým pádom je takmer nemožné všetkých dohľadať.
Hranica: Oficiálna hranica chudoby, 2300 juanov ročne, je určitým problémom. V prepočte to je zhruba 305 Eur. Treba brať v úvahu, že náklady na život v meste sú oveľa vyššie, ako náklady na život na vidieku.

čínská zeď

Vízia do budúcnosti

V súčasnosti je Čína popredným lídrom v boji proti chudobe. Úspešne sa jej podarilo odstrániť chudobu z miest a počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby na vidieku sa radikálne znížil. Zatiaľ, čo čísla v roku 1980 ukazovali hodnotu 775 miliónov chudobných, v roku 2016 ich bolo len 43 miliónov. Do roku 2020 plánuje Čína znížiť tieto čísla na nulu. Prezident Jinping stanovil tento cieľ ako jednu zo základných mét svojho predsedníctva. Podľa jeho slov, je tento krok podstatou prosperujúcej spoločnosti, ktorú chce komunistická strana v Číne vytvoriť v roku 2021. Stanovenie tohto roku nie je náhodné. Strana bude oslavovať svoje100.výročie. Momentálny trend znižovania chudoby sa pohybuje okolo 10 miliónov ľudí ročne. Prezident Jinping by tak mal dosiahnuť svoj cieľ v stanovenom čase.